Agentura POZITIF a spolek Čistá mobilita jsou partnery veletrhu e-SALON

24.03.2018 18:55

Veletrh zaměřený na čistou mobilitu jako trend vývoje automobilového průmyslu e-SALON, který se uskuteční ve dnech 15. – 18. listopadu na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech, získal dva významné partnery. Jsou jimi marketingová agentura POZITIF a spolek Čistá mobilita. „Společně zabezpečíme odbornou interaktivní část veletrhu, kterou tematicky zaměříme například na bezpečnost silničního provozu, výukové programy v oblasti čisté mobility, soutěž Ecocar roku nebo motoristický sport s využitím elektromobilů,“ upřesnila výkonná ředitelka agentury POZITIF a místopředsedkyně spolku Čistá mobilita Jana Svobodová.

Pořadatelem e-SALONu je společnost ABF, jež patří již bezmála tři desetiletí k nejvýznamnějším organizátorům veletrhů a výstav u nás. Vytváří podnětné prostředí pro prezentaci nejnovějších výrobků, technologií a služeb. Postupně se veletrhy a výstavy společnosti staly tradičním místem pro pravidelné setkávání špičkových odborníků, obchodníků, představitelů veřejné správy i široké veřejnosti.

Oba partneři veletrhu, tedy agentura POZITIF i spolek Čistá mobilita, jsou podle obchodního a marketingového ředitele společnosti ABF Martina Františka Přívětivého zárukou vysoké odborné erudice. „Spolek navíc sdružuje průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, uživatele, spotřebitele i odborníky využívající čistou mobilitu či podílející se na výzkumu, vývoji, inovacích nebo podpoře vozidel s alternativním pohonem. Při oslovení klientů, na které veletrh míří, tak sehrává klíčovou roli. Jednání byla velmi korektní a vstřícná. Panuje shoda, že bychom v navázaných vztazích chtěli pokračovat i v dalším období,“ uvedl.

POZITIF je full-service digitální, marketingová nebo reklamní agentura, která poskytuje komplexní a kreativní služby v komunikaci a podpoře prodeje, organizaci eventů a roadshow, grafice a produkci, online aktivitách a digitálních médiích. „Naši zákazníci se rekrutují zejména z oblasti automobilového průmyslu a motoristického sportu. Majitelem je producent autodílů a komponentů pro výrobce vozidel, sesterskou firmou pak společnost AUTODROM MOST. Provozuje stejnojmenný areál s velkým a malým okruhem pro závody aut a motocyklů a plochy polygonu s moderní technologií pro výuku a výcvik v kurzech bezpečné a sportovní jízdy,“ doplnila Svobodová.

Spolek Čistá mobilita kromě výše uvedeného sleduje vývoj a trendy automobilového průmyslu v nejbližší budoucnosti. Jeho cílem je snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek z dopravy, podporuje proto myšlenky inovativního přístupu. Předsedou spolku je Milan Urban. Ve své práci využívá kromě profesních znalostní také bohatých zkušeností z dlouhodobého působení ve vrcholné politice. Byl dlouholetým poslancem Sněmovny Parlamentu ČR a předsedou jejího hospodářského výboru, v letech 2003 až 2006 působil jako ministr průmyslu a obchodu české vlády.

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři