Senioři dostanou ochranné prostředky z nadačního fondu

15.04.2020 16:02

Dar v podobě 500 roušek a dezinfekčních prostředků z Nadačního fondu AUTODROM MOST pro klienty sociálních služeb v Mostě převzal primátor města Jan Paparega. Předal mu je osobně předseda správní rady nadačního fondu Josef Zajíček.

„Jde o první příspěvek z nedávno založeného nadačního fondu, z něhož chceme podporovat potřeby občanů Mostu a jeho blízkého okolí. V současné situaci jsme zvolili ochranné prostředky proti šíření koronaviru. Věnujeme je obyvatelům penzionů a domů s pečovatelskou službou, tedy seniorům, kteří patří mezi nejohroženější nemocí Covid-19,“ vysvětlil Zajíček.

Iniciativu město vítá. „Jsme rádi, že autodrom deklaruje založením nadačního fondu podporu obyvatelům města, v němž působí. Věříme, že se podaří rozvíjet prospěšné aktivity. Už první počin je nutné ocenit. Tato doba vyžaduje činy, každá pomoc při ochraně zdraví a životů občanů je záslužná,“ uvedl primátor.

Posláním nadačního fondu je na základě průzkumu potřeb občanů města Mostu a blízkého okolí podpořit zkvalitnění jejich životní úrovně, rozvoj aktivit či zlepšení jejich materiálně-technického vybavení. O finanční příspěvek si mohou požádat fyzické osoby i nekomerčně zaměřené právnické osoby. Formulář žádosti i podrobné informace zájemci najdou na webových stránkách mosteckého autodromu. Je třeba jej vyplnit a kliknutím odeslat. Vše se vyřizuje výhradně elektronicky.

O výběru žádostí a výši jejich podpory rozhoduje správní rada nadace. V prvním kole si lidé, firmy a organizace rozdělí celkem 100 tisíc korun.

Nadace podpoří žádosti zaměřené například na podporu tělovýchovy a sportovních aktivit, podporu ochrany mládeže, vzdělání a zvyšování úrovně vzdělanosti, podporu rozvoje vědy, výzkumu a vývoje, podporu kultury a ochrany kulturních a historických památek a tradic, podporu rozvoje sociální a zdravotní péče a ochrany lidského zdraví, poskytování humanitární, sociální a jiné pomoci, podporu ochrany zvířat a jejich zdraví, podporu ochrany životního prostředí či podporu komunálních aktivit a projektů rozvoje občanské společnosti.

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři