Motorsport Rescue Camp 2024

16.02.2024 18:58

Dnešním dnem začíná 1. ročník Motorsport Rescue Campu, který je třídenním komplexním školením záchranářů v motorsportu. Za cíl si dal prohloubení spolupráce technických a zdravotnických záchranářů s ohledem na specifika zásahů v jednotlivých disciplínách  motorsportu. Jde o společný projekt Autodromu Most, záchranného systému Autoklub Sport Rescue a poskytovatele zdravotních služeb DavepoMedevac.

Zbyšek Zuber, vedoucí záchranného týmu ASR při zahájení uvedl: „V loňském roce jsme připravili a úspěšně odzkoušeli nový koncept komplexního školení záchranářů. Takto pojaté školení bylo sice vyvolané vlastní potřebou dalšího odborného růstu, ale zároveň je připravujeme s perspektivou, že by v budoucnu mohlo sloužit také jako místo pro setkávání záchranných týmů z celé Evropy a vzájemné výměně zkušeností“.Pozvání k účasti tak přijali jako pozorovatelé nejen zástupci Autoklubu ČR jako národní sportovní autority, ale též zástupci FIA a některých dalších záchranných týmů či poskytovatelů zdravotních služeb.

Za poskytovatele zdravotních služeb DavepoMedevac k tomu jeho vedoucí David Veselý dodal: „Díky možnosti využití všech prostor areálu Autodormu Most zde máme naprosto ideální podmínky, abychom se secvičili za různě nasimulovaných podmínek či situací a tyto dovednosti pak mohli aplikovat na jakémkoliv na sportovním podniku tak, jak by v rámci extrikačního týmu měla spolupráce fungovat“.“  Účastníci se v utvořených společných týmech budou přesouvat po jednotlivých stanovištích, na kterých absolvují bloky teoretických školení i praktických nácviků konkrétních činností potřebných k provedení úspěšného zásahu. Nezapomíná se ani na výcvik řidičů záchranných vozidel, jak v teoretické přípravě, tak v praktických dovednostech prováděných na cvičných modulech mosteckého polygonu.

Jindřich Hrneček, sportovní ředitel Autodromu Most k tomu ještě dodal: „Těší nás také podpora projektu ze strany samotných závodníků, jejich týmů či dodavatelů závodní techniky,  kteří chápou důležitost takového cvičení a ochotně nám zapůjčili svá závodní vozidla a motocykly pro tyto nácviky. Díky jim se mohou záchranáři také podrobněji seznámit s používanou technikou z různých disciplín motorsportu“

text+foto: Media team ASR


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři