Tým spolku Centrum elektromobility posílil další expert

22.02.2018 14:11

Tým expertů spolku Centrum elektromobility rozšířil Petr Vomáčka. Bude působit jako výkonná osoba spolku pro odborné konzultace v oblasti elektromobility a dalších možností využívání alternativních zdrojů energie a autonomního řízení.

„Nový kolega čerpá profesní zkušenosti z působení v Ústředním automotoklubu ČR (ÚAMK), Zelené vlně Českého rozhlasu a Rádiu Impuls, kde měl kromě redaktorské části na starosti mimo jiné sekci bezpečnosti silničního provozu. Je současně i poradcem ministra dopravy v oblasti BESIP a také držitelem několika českých rekordů v ekologické jízdě. Jsem rád, že se stal součástí našeho týmu. Věřím, že s jeho přispěním se nám podaří splnit vytčené cíle, “ představil nového kolegu předseda spolku Centrum elektromobility Milan Urban.

Vedle Urbana a Vomáčky tvoří tým člen představenstva spolku Josef Zajíček, který dlouhodobě vlastní a řídí firmy zaměřené na produkci segmentů pro automobilový průmysl (automotive) a na motoristický sport. Místopředsedkyně spolku Jana Svobodová zastává funkci obchodní a marketingové ředitelky společnosti AUTODROM MOST a výkonné ředitelky agentury POZITIF. Úzce spolupracují se špičkovým instruktorem kurzů bezpečné jízdy Jiřím Paterou a řadou dalších expertů na dopravu, energetiku či ekologii.

Spolek sleduje vývoj a trendy automobilového průmyslu v nejbližší budoucnosti a podporuje myšlenky inovativního přístupu v této oblasti s cílem najít efektivní řešení snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek do ovzduší.

Hlavní činností spolku je sdružovat průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, uživatele, spotřebitele i odborníky využívající čistou mobilitu či podílející se na výzkumu, vývoji, inovacích nebo podpoře vozidel na elektrický pohon, CNG, LNG, bio pohon či využívajících autonomního řízení, ale i příznivce těchto technologií, stejně jako výše uvedené fyzické a právnické osoby působící v oblasti udržitelného rozvoje, racionálního využívání alternativních zdrojů energie a ochrany přírody a životního prostředí.

Spolek s využitím vlastních či najatých odborníků zaměřuje svou činnost v souladu s ideou čisté mobility na celé spektrum oborů od obchodu přes služby až po výukové programy. „Podílíme se na přípravě metodických materiálů v segmentu alternativního pohonu vozidel pro vzdělávací instituty i pro výcvik v autoškolách či v kurzech bezpečné jízdy. Pořádáme také vzdělávací semináře a konference k problematice čisté mobility a zajišťujeme propagační a publikační činnost,“ vyjmenoval Urban.

Spolupráce se společností AUTODROM MOST spolku umožňuje využívat a nabízet moderní technologie pro testování elektromobilů jejich výrobcům a organizovat testování a volné jízdy pro širokou veřejnost. Každý řidič si tak může vyzkoušet ovládání elektromobilu v praxi. „V souladu s filozofií budoucího vývoje motorismu na bázi čisté energie věříme také ve spojení motoristického sportu s elektromobilitou. Už v příštím roce uspořádáme na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu závody elektromobilů, a to v kategorii cestovní vozy a formule,“ doplnila místopředsedkyně spolku Jana Svobodová.

 

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři