Významné sportovní akce prospívají ekonomice ČR

12.07.2022 13:38

Těžkou situací prochází oblast státní podpory významným sportovním akcím (VSA). Oproti loňsku se podpora VSA snížila o více než polovinu pro celý sport. Nemohlo se tak dostat na řadu žadatelů, mezi nimiž jsou renomované mezinárodní podniky motorsportu s vysokou návštěvností.  Autoklub ČR z pozice národní autority pro motoristický sport upozorňuje na současný stav s poukazem na mimořádné ekonomické přínosy z pořádaných akcí. Z analýz vyplývá, že akce motocyklového a automobilového sportu přinášejí několikanásobně více prostředků pro stát svým pořádáním, než sami od státu potřebují.

„Státní podpora je tak investicí s významnými finančními příjmy pro veřejné rozpočty. Právě v této obtížné době mohou významné sportovní akce pomoci při nastartování ekonomiky České republiky. Na druhou stranu, ztráta příjmu z rozpočtu státu může znamenat stopku pro řadu pořadatelů tradičních a veřejností oblíbených závodů,“ vysvětlil Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR.

Zatímco v loňském roce činila státní podpora VSA 250 milionů, letos jde o zatím 107 milionů Kč. Na významné akce motoristického sportu byla v roce 2021 uvolněna státní podpora ve výši celkem 35 milionů, letos dosud pouze 3,5 milionu Kč. Zástupci Autoklubu ČR a pořadatelé významných sportovních akcí dnes na společné tiskové konferenci vyzvali k potřebě uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu na vypsání druhého kola výzvy pro významné sportovní akce v roce 2022. „Se vší odpovědností si uvědomujeme, že se v souvislosti s konfliktem na Ukrajině a jeho dopady nacházíme ve velmi obtížné ekonomické situaci. Autoklub byl od založení republiky v roce 1918 zodpovědným partnerem státu. Tato tradice nás zavazuje nikoliv kritizovat, ale apelovat na nutnost řešení výpadku financování renomovaných sportovních podniků. Ve svém důsledku totiž přinášejí významný příjem do státní pokladny,“ doplnil Jan Šťovíček.

Česká republika patří v mezinárodním měřítku mezi pořadatelské velmoci motoristického sportu, vysoce uznávané Mezinárodní automobilovou federací FIA a Mezinárodní motocyklovou federací FIM. Závody, jako plochodrážní Zlatá přilba Pardubice nebo mistrovství světa na pražské Markétě, prestižní mistrovství světa superbiků v Mostě, legendární Barum Czech Rally Zlín, to jsou klenoty českého motorsportu. A právě letos jejich pořadatelé zatím nemohou počítat s podporou státu. „Přitom analýzy hovoří jasně. Je velmi důležité si uvědomit, že tyto akce jsou jednoznačným přínosem pro veřejné rozpočty a cestovní ruch. Použiji příklad u nás. Barum Czech Rally Zlín patří mezi celosvětově známé soutěže. Důkazem popularity je nejen mediální pozornost, která je akci věnována – v rámci celého závodu je letos plánováno poprvé v historii vysílat živě celý průběh na mediálních platformách po celém světě - ale hlavně návštěvnost akce samotné. Každoročně do Zlínského kraje, města Zlína zavítá 55 tisíc unikátních a 250 tisíc kumulovaných návštěvníků z celého světa,“ zdůraznil Jan Regner, viceprezident Autoklubu ČR pro VSA a ředitel Barum Czech Rally Zlín.

Okolnosti vysvětluje i Josef Zajíček, předseda představenstva společnosti Autodrom Most. „MS superbiků a Czech Truck Prix, které letos slaví třicet let, jsou akce, které do České republiky přilákají velké množství zahraničních návštěvníků a reálně tak pomohou české ekonomice. Navíc prostřednictvím televizních přenosů se o České republice dozví miliony lidí na celém světě. U superbiků to loni bylo až 150 milionu diváků. Abychom mohli uspořádat tyto závody, tak jsme se zavázali ke značným investicím a jen za poslední rok jsme do dráhy a zázemí investovali přes 40 milionů korun. Podle naší interní politiky jdou navíc všechny naše investice do místních firem,“ uvádí Josef Zajíček, který je zároveň člen předsednictva spolku AUTOMOTOKLUB MOST v AČR, jehož hlavním cílem je rozvoj motorismu jako celku s přihlédnutím k otázce ochrany životního prostředí.

Z Analýzy ekonomických dopadů akcí motoristického sportu konaných na území České republiky s plánem na rok 2020 bez vlivu mimořádných opatření kvůli koronavirové pandemii vyplývá celkový přínos pro veřejné rozpočty ve výši 2,0 až 2,9 miliard Kč. (Zdroj: ECONOMIC IMPACT – Analýza vlivu pandemie Covid-19 na akce automobilového a motocyklového sportu v ČR)

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři