COVID

Aktuální COVID opatření

V současné době platí v našem areálu platná nařízení korespondující s nařízením vlády či ministerstva zdravotnictví či odpovědné hygienické stanice. Všechny aktivity běží bez omezení za předpokladu, že každý účastník dodrží níže uvedená pravidla.

Tato opatření jsou platná pro účast na kurzu pořádaného v následujících 30 dnech od aktuálního data. Při přihlášení na kurz není nutné se prokazovat níže uvedeným způsobem. Prokázání je nutné v den konání kurzu.

 

Kurzy pořádané Polygonem Most

1.Pro Akreditovaná střediska bezpečné jízdy dle zákona č. 247/2000 Sb. jímž je i Polygon Most, je dle mimořádného opatření ze dne 18.11.2021 č. 1028, čl.I, odst.. 13 platné, že každý z účastníků se před začátkem kurzu musí být schopný prokázat dokladem o bezinfekčnosti, kterým může být:

  • doklad o aplikaci očkování proti covidu-19 první dávkou společně s negativním RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • doklad o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin

2. Ve všech vnitřních prostorech používat respirátor FFP2

 

Jízdy pořádané Autodromem Most

1. Každý z účastníků se před začátkem kurzu musí být schopný prokázat dokladem o bezinfekčnosti, kterým může být:

  • doklad o aplikaci očkování proti covidu-19 první dávkou společně s negativním RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  • doklad o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní

2. Ve všech vnitřních prostorech používat respirátor FFP2


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

zavřít