Autodrom podpořil organizaci, která pomáhá onkologickým pacientům

07.02.2018 15:28

Finanční dar 20 000 korun věnovala společnost AUTODROM MOST neziskové organizaci AMA – SOP, z. s.  Most, která poskytuje odborné poradenství onkologickým a postonkologickým pacientům a jejich rodinným příslušníkům. Symbolický šek převzala ve středu 7. února z rukou generálního ředitele autodromu Jiřího Voloveckého předsedkyně společnosti AMA Eva Vrkoslavová. „Pozitivní reakce autodromu nás příjemně překvapila. Podpory si velmi vážíme, peníze využijeme výhradně ve prospěch našich klientů,“ řekla předsedkyně při podpisu darovací smlouvy.

Autodrom jako významný zaměstnavatel v regionu chce být podle Voloveckého svému okolí prospěšný. „Pokud můžeme, snažíme se pomáhat. Lidé se zdravotním handicapem si pak pozornost zaslouží o to víc, že vedle běžných starostí zdravých spoluobčanů svádějí každodenní boj s nepřízní osudu v podobě zákeřné nemoci nebo následků úrazu či zranění. Věříme, že prostřednictvím našeho daru přispějeme alespoň některým z nich ke zkvalitnění jejich života,“ uvedl.

Připomněl, že autodrom podporuje také například chlapce a děvčata z dětských domovů. Organizuje pro ně exkurze se zábavním programem, soutěžemi o ceny ve svém areálu, zve je na doprovodné programy závodních víkendů.

Cílem vedení společnosti je otevřít areál autodromu široké veřejnosti a vytvořit z něj navštěvované centrum, jež bude součástí nejen sportovního, ale také společenského a kulturního života regionu po celý rok. Vedle pořádání sportovních motoristických podniků proto organizuje i řadu dalších akcí pro širokou veřejnost. Prioritou je přitom bezpečnost a prevence. „Vyhlašujeme běžecké a cyklistické závody pro zájemce všech věkových kategorií, v případě příznivých povětrnostních podmínek si u nás na okruhu lidé mohou i zaběhat na lyžích,“ vyjmenoval Volovecký.

V souladu s filozofií vývoje motorismu na bázi čisté energie, tedy poklesu emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek, autodrom spolupracuje také se spolkem Centrum elektromobility. „Vedle kurzů bezpečné jízdy v běžných produkčních vozech nabízíme nově i kurz bezpečné jízdy s elektrovozy. Naše zázemí a moderní technologie umožňují také jejich testování. Disponujeme dobíjecí elektrostanicí přímo na polygonu. Už v příštím roce chceme uspořádat společně se spolkem závody elektromobilů na okruhu, a to v kategorii cestovní vozy a formule,“ doplnil generální ředitel.

Společnost AMA SOP Most, která je zapsaným spolkem, sdružuje na 130 členů a přátel. Jako nezisková organizace se od roku 1992 stará ve spolupráci s odborníky a rodinnými příslušnými a dalšími přáteli organizace o rekonvalescenci onkologických klientů především z Mostecka, Teplicka a také ze Žatce a jeho okolí. Odborná činnost společnosti je provázaná s činností organizací na národní úrovni (Liga proti rakovině Praha, Aliance žen s rakovinou prsu Praha, ONKO UNIE Praha, NRZP Praha, KR ZP Ústí nad Labem aj.).

Vedle poskytování bezplatného základního a odborného poradenství AMA SOP organizuje i osvětové přednášky pro své členy, střední školy i další zájemce, ozdravné pobyty pro klienty, zajištuje rehabilitační a přístrojovou podporu pro rekonvalescenci klientů po onkologickém onemocnění a vzdělávání pracovníků společnosti.

„To všechno pochopitelně stojí peníze. I když se nám daří v poslední době získávat příspěvky na provoz od Ústeckého kraje i města Mostu, nestačí to. Jsme proto moc rádi za každý finanční dar,“ dodala Vrkoslavová.


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři