Autoklub ČR k problematice filtrů pevných částic

07.04.2017 15:23

V minulých dnech média zveřejnila zprávu o údajném počtu vozidel, která kvůli odstraněnému nebo poškozenému filtru pevných částic u dieselových osobních aut akutně vážně ohrožují lidské zdraví.

Filtr pevných částic u aut, jezdících na naftu, se začal objevovat u některých modelů automobilky Peugeot na přelomu století, poprvé se ale můžeme setkat s filtry částic u několika exportních tipů automobilky Mercedes v polovině osmdesátých let. Úkolem filtru je odstraňovat z výfukových zplodin saze vzniklé hořením paliva, které jsou karcinogenním faktorem pro lidský organismus. Filtr pevných částic je důležitou a potřebnou součástí automobilů.

Masivní rozšíření a povinnost instalace filtru pevných částic (užívají se zkratky FAP, DPF) vznikla díky legislativě Evropského společenství, a to v souvislosti s normou Euro 5. Fakticky to znamená, že od roku 2009 u nových modelů a od roku 2011 u všech nových vozidel s naftovým motorem byl výfukový systém vždy opatřen filtrem.

V České republice bylo evidováno za loňský rok celkem 5.368.660 osobních aut, z toho 1.807.953 osobních vozidel poháněných naftou.

Průměrné stáří osobních aut v ČR je přes 14,5 roku. Vozidel mladších pěti let (benzinových i naftových), je celkem 1.015.000 (zaokrouhleno). Dalších cca 1.028.000 vozidel bylo vyrobeno před pěti až deseti lety, právě jejich výfukový systém musí obsahovat funkční filtr pevných částic (sazí), jezdí-li na naftu.

Z celkové statistiky vychází poměr (hrubě zaokrouhleno) jedno naftové vozidlo na tři benzinová.

Prokazatelná účinnost, tedy funkce filtru, se zjistí měřením dle předepsané procedury. Ad hoc stěr nánosů z výfuku nebo měření přítomnosti mikročástic ve vzduchu bez jejich analýzy nevypovídá kauzálně nic o skutečné situaci.

Moderní vozy se při zanesení filtru přepnou do režimu pro nouzové dojetí se sníženým výkonem či rychlostí.

Autoklub České republiky tak považuje možnost, že přibližně každý druhý naftový automobil má vymontovaný filtr pevných částic, či je vědomě provozován s nefunkčním filtrem, za málo pravděpodobnou.

 

 

 Počet osobních vozidel v ČR                                                              5,380 milionu

Z toho počet vozidel kategorie diesel                                                  1,810 milionu

 

Osobních vozidel mladších 5 let                                                          1,015 milionu

Osobních vozidel mladších 10 let celkem                                              2,043 milionu

Mediální zpráva – počet aut bez filtru či s nefunkčním fitrem                  jeden milion

Počty zaokrouhleny

Zdroj: statistika Ministerstvo dopravy, SDA

Normy Euro, údaj o množství pevných částic (na jeden ujetý km)

Rok (od)

norma

Pevné částice   g/km

1992

Euro I

0,18

1996

Euro II

0,08 (0,1 s přímým vstřikem)

2000

Euro III

0,05

2005

Euro IV

0,025

2009

Euro V

0,005

2014

Euro VI

0,005

 

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři