Defenzivní jízda

KONCEPT

Kurz defenzivní jízdy učí řidiče správnému chování vůči ostatním řidičům při každodenních jízdách v běžném provozu. Cílem kurzu je naučit se předvídat možné nebezpečí, předcházet krizovým situacím, jezdit ohleduplně a čitelně pro ostatní.

ZÁKLADNÍ RÁMEC

Školení má dvě části. Teoretickou v učebně, která je společná pro všechny účastníky kurzu, a praktickou část, v níž se už instruktor každému věnuje individuálně. Praktická část zahrnuje jízdu bez zásahu instruktora ještě před výukou teorie a druhou jízdu po seznámení se s teorií bezpečné jízdy, kdy instruktor už sděluje řidiči postřehy a připomínky k jeho výkonu.

MÍSTO ŠKOLENÍ

  • mobilní tým – dle přání klienta; je zapotřebí zabezpečit prostory pro výuku

PRO VÝUKU NABÍZÍME VLASTNÍ PROSTORY

  • v areálu společnosti AUTODROM MOST, Tvrzova 5, Most
  • v externím sídle společnosti AUTODROM MOST, Do Čertous 2622/14, 139 00 Praha 9

MOŽNÉ KONCEPTY

Kurz pro 8 osob v rozsahu praxe - teorie - praxe | 2 instruktoři, jízdy po 45 min. - každý 2x:

08:00 – 11:00 - jízdy | 11:00 – 13:00 - teorie

13:00 – 13:30 - oběd | 13:30 – 16:30 - jízdy

Kurz pro 4 osoby v rozsahu praxe - teorie – praxe | 1 instruktor, jízdy po 45 min. - každý 2x:

08:00 – 11:00 - jízdy | 11:00 – 13:00 - teorie

13:00 – 13:30 - oběd | 13:30 – 16:30 - jízdy

Kurz pro 8 osob v rozsahu teorie – praxe | 1 instruktor, jízdy po 45 min, - každý 1x:

08:00 – 10:00 - teorie | 10:00 – 13:00 - jízdy

13:00 – 13:30 - oběd | 13:30 – 16:30 - jízdy

CENA KURZU A INSTRUKCE

  • proškolení jedné osoby v kurzu defenzivní jízdy: 2 900 Kč bez DPH + cestovné 12 Kč/km
  • kurzu se musí zúčastnit minimálně tři osoby
  • při výuce v Mostě se klientovi/firmě cestovní náklady neúčtují
Neaktivní doprovod (viz sekce Služby) není možný.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte zde.


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři