Kurz bezpečné jízdy za snížené viditelnosti

Kurz bezpečné jízdy za snížené viditelnosti umožňuje seznámit se s nejčastějšími krizovými situacemi, s nimiž je nutné počítat v běžném silničním provozu při přechodu z denních do nočních hodin, tedy za šera a v noci, také ale například i po celý den v mlze, prudkém dešti, krupobití či sněžení.

Tyto situace se v kurzu naučíte nejen zvládnout, ale také jim – pokud je to možné - předcházet, například dodržováním správné přípravy vozidla i řidiče před jízdou, což je mimo jiné náplní úvodní teoretické části kurzu.

Při praktické výuce si pak vyzkoušíte brzdění na suché, mokré nebo velmi kluzké vozovce připomínající sníh či námrazu. Dále pak na těchto površích vyzkoušíte s pomocí vodních bariér brzdění s vyhýbáním, aby vás například na vozovce při skutečném provozu nepřekvapila zvěř nebo i nezodpovědný chodec. V další části kurzu následuje zvládání smyku zadní a přední nápravy, brzdění a vyhýbání v kopci a v zatáčce.

Jízda za snížené viditelnosti

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/00 Sb. řidič smí jet jen takovou rychlostí,
aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled – tzv. dohledná vzdálenost (vidí-li řidič např. na vzdálenost 50 metrů, musí jet tak, aby byl schopen bezpečně zastavit právě na tuto vzdálenost!). 

Rizika snížené viditelnosti:

každoročně vysoký počet dopravních nehod v závislosti na ročním období (soumrak, svítání, tma, mlha, hustý déšť, sněžení)

čtyřikrát vyšší pravděpodobnost vzniku dopravní nehody a čtyřikrát vyšší pravděpodobnost úmrtí chodce

50 % úmrtí chodců při dopravní nehodě (v ČR v roce 2018 zemřelo za snížené viditelnosti 58 z celkem 113 obětí z řad chodců)

řidiči jezdí stejně rychle ve dne i v noci

rychleji přichází únava zraku (značná část řidičů v noci hůř vidí)

přes stále se zdokonalující osvětlení vozidel není rozhled a dohled ideální (tunelové vidění, periferní vidění, ztráta prostorového vnímání)

vzhledem k hustému silničnímu provozu se dálková světla prakticky nedají využít

jízda pouze na denní svícení (častá chyba - zajišťuje viditelnost auta zepředu, neosvětluje však prostor před vozidlem, u většiny vozidel nesvítí zadní obrysová světla)

největší pravděpodobnost střetu se zvěří (především za svítání a soumraku)

Obsah a rozsah kurzu

120 minut teorie bezpečné jízdy

240 minut praktický výcvik na kluzných plochách polygonu 

+ pauza na občerstvení

Cena kurzu

Název kurzu

Cena s DPH

Kurz bezpečné jízdy 

5 040 Kč

Cena kurzu zahrnuje

teoretickou výuku a praktický výcvik bezpečné jízdy na cvičných plochách polygonu pro jednu osobu

účastnický certifikát

Neaktivní doprovod (viz sekce Služby) je možný.

Doplňkové služby

občerstvení

připojištění na provoz mimo veřejné komunikace

pronájem vozu


Videomedajlonek k tomuto kurzu našeho instruktora Marka Kohoutka naleznete zde.


objednat online  


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři