Kurz mobilního týmu

NOVINKA NA TRHU    

BEZPEČNÁ JÍZDA PŘÍMO U VÁS!

KURZ POD VEDENÍM JIŘÍHO PATERY

KONCEPT

Zejména novinky z doplňující vyhlášky zákona o provozu na pozemních komunikacích zaujmou účastníky nových kurzů mobilního týmu o bezpečnosti v silničním provozu, a to přímo u Vás.

VÝHODY MOBILNÍHO KURZU

  • Kurz v místě konání dle přání klienta, minimální související časové ztráty
  • Nový typ kurzu připoutá pozornost náplní i způsobem prezentace

 MOBILNÍ KURZ JE MOŽNÉ ABSOLVOVAT VE DVOU VARIANTÁCH

  • Školení - teorie
  • Kurz spojený s praktickou ukázkou

Kurz spojený s praktickou ukázkou je zaměřen především na správné sezení ve voze, jež je základem pro všechny kurzy bezpečné jízdy a brzdění na asfaltu. Pro kurz spojený s praktickou částí je potřebné mít k dispozici vhodnou asfaltovou plochu. V případě zájmu ji může náš tým vytipovat v okolí pořádání kurzu.

Recenze jednoho z  účastníků kurzu: „Beseda byla velmi zajímavá, zásady bezpečné jízdy umí pan Patera podat velmi poutavě a  vtipně. Překvapily mě některé novinky z  doplňující vyhlášky zákona o  pozemních komunikacích. Například jsem nevěděl, že cyklisté smějí v hustém provozu předjíždět i zprava. Musel jsem si také přiznat, že dosud neznám některé nové značky, ani jsem se s nimi při řízení auta zatím nesetkal,“ zhodnotil své dojmy Petr Opl.

CENA KURZU

  • 14 520 Kč bez DPH | 1 uskutečněný kurz a 6 Kč/km
  • cestovní náklady za dopravu instruktorů na místo výcviku se klientovi/firmě počítají počínaje Prahou
  • při výuce v Mostě se klientovi/firmě cestovní náklady za dopravu instruktorů neúčtují

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte zde.


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři