Start Driving

Projekt pro mladé začínající řidiče ve věku 18 až 24 let formou zdokonalovacího výcviku za volantem. Inspiroval se rakouským systémem vzdělávání řidičů. Organizátorem projektu je Asociace autoškol ČR ve spolupráci s Asociací center bezpečných jízd AČR. Finanční podporu poskytla Česká kancelář pojistitelů z fondu zábrany škod, výcvik tak mají začínající řidiči zcela zdarma. Více o projektu zde.

Osmihodinový program je možné absolvovat v osmi centrech bezpečné jízdy v celé ČR včetně polygonu mosteckého autodromu.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ ZDARMA ZDE

Výuka a výcvik jsou zaměřené na správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, řešení smyku, manévrování s vozidlem za různých okolností, vnímání rizika tzv. mrtvých úhlů při pohledu z vozidla či rozpoznávání bezpečné vzdálenost při souběžné jízdě.

Obsah kurzu:

• dopravně-psychologický workshop s akreditovaným dopravním psychologem

• praktické evaluační jízdy s učitelem autoškoly za účelem zvýšit a udržet úroveň začínajícího řidiče v reálném silničním provozu

• získání praktických zkušeností s ovládáním vozidla za ztížených podmínek na cvičných plochách polygonu

Další informace: 476 449 976, polygon@autodrom-most.cz 


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři