Školení s následným odpočtem bodů

 

Autodrom Most ve spolupráci s týmem akreditovaných instruktorů poskytuje od 5. září 2008 podle zákona č. 374/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 156/2008 Sb. dobrovolné školení bezpečné jízdy pro řidiče, kteří mají zaznamenány v registru řidiče body (někdy chybně uváděné jako škola smyku nebo standardní kurz bezpečné jízdy).

Mohou se jej zúčastnit řidiči, kteří nemají ke dni podání žádosti o účast na školení zaznamenáno v registru řidičů více než deset bodů za porušení právních předpisů, přičemž žádný z přestupků nesmí být ohodnocen šesti a více body. Řidiči, kteří řídí v režimu L17 (mladí řidiči do 18 let) musí praktickou část absolvovat spolu s mentorem. Statut mentora se dokládá buď potvrzením obdrženým na příslušném úřadě, nebo výpisem z evidenční karty mentorovaného řidiče.

Účastník obdrží potvrzení o absolvování , které má platnost 30 dnů ode dne vydání. Řidič musí podat žádost o odečet bodů na příslušném úřadě v této lhůtě. Řidiči, který doloží žádost o odečtení bodů z registru u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností tímto potvrzením, budou odečteny čtyři body. Školit je oprávněn pouze subjekt, jemuž příslušný krajský úřad udělil vyšší akreditaci k provozování školení bezpečné jízdy.

Přijetí na školení s následným odpočtem bodů je podmíněno splněním všech podmínek, tj. doložení výpisu z bodového hodnocení řidiče, který není  starší 3 dní od vydání úřadem, uvedení rodného čísla a čísla řidičského průkazu. Předání výpisu z bodového hodnocení řidiče, který byl zaslaný datovou zprávou, je možné pouze ve zkonvertované listinné podobě s doložkou konverze (provede se na Czech POINT).

Školení s následným odpočtem trestných bodů musí být uhrazeno 14 dní předem. 

Obsah a rozsah školení je dán vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 156/2008 Sb. ze dne 28. dubna 2008. Délka školení je stanovena na 7 hodin, z toho 180 minut tvoří teoretická část, 210 minut praktická část a 30 minut závěrečné vyhodnocení. Uchazeč musí absolvovat celé školení.

Cena školení: 5 985 Kč vč. DPH

Neaktivní doprovod (viz sekce Služby) není možný.

Objednat kurz online      objednat dárkový poukaz


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři