Děti z Obrnic pozval nadační fond do areálu autodromu

18.08.2020 14:10

Děti z obrnického sídliště Nová výstavba si minulý týden prohlédly areál mosteckého autodromu. Součástí exkurze byla návštěva dopravního hřiště na diváckém svahu nebo startovní věže v paddocku. Chlapce a děvčata pozvala správní rada Nadačního fondu AUTODROM MOST na základě žádosti pracovnic rodinného centra „Olivín“, kde se děti scházejí.

„Dětem ze sociálně slabých rodin jsme zapůjčili kola, na našem dětském dopravním hřišti měly k dispozici i herní prvky a mohly si zahrát fotbal. Ve startovní věži je nejvíc zaujalo pracoviště dispečinku. Ocenily ale i celkový pohled na areál autodromu z ochozu věže,“ upřesnila eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová.

Nadace podporuje aktivity zaměřené na tělovýchovu a sport, ochranu mládeže, vzdělání a zvyšování úrovně vzdělanosti, rozvoj vědy, výzkumu a vývoje, kulturu a ochranu kulturních a historických památek a tradic, rozvoj sociální a zdravotní péče a ochranu lidského zdraví, poskytování humanitární, sociální a jiné pomoci, ochranu zvířat a jejich zdraví, ochranu životního prostředí, komunální aktivity či projekty rozvoje občanské společnosti.

První příspěvek nadačního fondu po jeho založení na jaře letošního roku byl určený obyvatelům penzionů pro seniory a domů s pečovatelskou službou v Mostě. Získali 500 roušek a dezinfekční prostředky jako ochranu proti šíření koronaviru a nemoci covid-19.

Zřizovatelem rodinného centra „Olivín“ je Obrnické centrum sociálních služeb. Posláním služeb poskytovaných v centru je zlepšit situaci sociálně znevýhodněných rodin žijících ve vyloučené lokalitě v Obrnicích. Snahou je podpořit v rodinách změny, které povedou ke zdravému a plnohodnotnému vývoji dětí, k posílení sociálních kompetencí všech členů rodiny, k samostatnému zvládání každodenního života a k aktivnímu překonávání sociálních, kulturních a ekonomických bariér.


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři