Autodrom přijal další z řady opatření ke snížení hluku

01.12.2017 14:42

K dalším organizačním i technickým opatřením s cílem maximálně omezit hluk z provozu svého areálu přistoupila společnost AUTODROM MOST. Jde o postupné kroky koncepčního řešení, nyní přijatá opatření jsou definována v novém provozním řádu, jenž vstoupil v platnost v pátek 1. prosince. Týkají se provozní doby areálu, druhů akcí i stanovených norem.

„Hledáme veškeré možnosti, jež povedou k eliminaci hlukové zátěže, zároveň ale neohrozí existenci firmy. Úprava provozního řádu je výsledkem snahy o racionální řešení na základě konzultací s experty na problematiku hluku,“ uvedl generální ředitel autodromu Jiří Volovecký.

Provoz na velkém závodním okruhu nově skončí každý den nejpozději v 18:00 hodin, přičemž hodinová polední pauza zůstává. „Doposud jsme dvakrát týdně umožňovali jízdu po dráze do 20:00 hodin. I když jsme toto původní ustanovení provozního řádu striktně omezili na sériově vyrobené automobily s platnou registrační značkou a STK, jež splňují veškeré zákonné hlukové limity, i tak jsme od něj ustoupili,“ vysvětlil Volovecký.

Do absolutního ticha se areál autodromu, a to včetně offroadové a motokárové dráhy, ponoří vždy po celý den dvou státních svátků: Velikonočního pondělí a Dne vzniku samostatného československého státu. „V tyto dny posílíme aktivity, jež zaměřujeme mimo motoristický sport a které zařazujeme do kalendáře celoročních akcí stále častěji. Například velmi populární běžecké či cyklistické závody,“ upřesnil generální ředitel.

Další ustanovení novelizovaného provozního řádu zakazuje v celém areálu autodromu pořádání závodů, testování či kurzů v jízdě smykem, tedy drifting. Zůstane jen jako součást doprovodného programu při významných událostech, jež společnost v dostatečném předstihu avizuje na svých webových stránkách.

Zásadní úpravou provozního řádu, která se dotkne účastníků závodů, testování či volných jízd motocyklů, je povinnost opatřit výfuk svého stroje účinnou ucpávkou, takzvanou tlumicí vložkou výfuku. „Nařízení platí pro všechny motocykly, které vjedou na závodní dráhu. Jde o velmi účinné opatření, v praxi jsme si vyzkoušeli, že tlumivka sníží hluk o pět decibelů. To už je znatelné ztišení. Je to zároveň výsledek naší úzké spolupráce s Národní referenční laboratoří pro komunální hluk Zdravotního ústavu. Jde o prestižní instituci v daném oboru. Odpovědnost za namontování tlumivky nese jezdec a organizátor akce. Pokud tedy při kontrole zjistíme, že po okruhu jezdí motocykl bez účinné ucpávky výfuku, vyloučíme ho z jízd do doby, než dojde k nápravě,“ doplnil Volovecký.

Motocyklů se týká i snížení maximálního limitu hluku. V původním provozním řádu byl stanoven pro jednostopá vozidla na 106 decibelů (dB), nově je to o čtyři dB méně, tedy 102 dB. „Motocykly jsou obecně nejhlučnější stroje, jež u nás na okruhu jezdí. I proto se ve snaze eliminovat hlukovou zátěž v okolí autodromu na motorky více zaměřujeme. Provedli jsme testy s tlumivkou výfuku. Ukázalo se, že avizované snížení hluku při jejím použitím lze dosáhnout, navíc ztišení jejich provozu je citelné,“ dodal Jiří Volovecký.

Autodrom podle něj přistoupil k řadě aktivit ve snaze o maximální možné omezení hlukové zátěže. V současné době zvažujeme vícero možností, avšak je nutné ještě prozkoumat veškeré souvislosti předtím, než je konkrétně aplikujeme. Vedle výše vyjmenovaných opatření připravujeme další v návaznosti na dokončení hlukové studie. Už nyní ale můžeme říci, že investice do protihlukových opatření počítáme v řádech desítek milionů korun,“ uzavřel.

Jiří Volovecký v této souvislosti také upozornil, že autodrom čelí špatně nastavenému legislativnímu rámci. Maximální povolená hranice hluku pro provoz na pozemních komunikacích je totiž stanovena až na 70 dB, kdežto maximální povolená hranice hluku pro provoz stacionárního zdroje hluku (kam jsou kupodivu zařazeny i závodní okruhy) je 50 dB. „Skutečně jsme v několika případech překročili hranici 50 dB, nikdy jsme se však nepřiblížili k hranici 70 dB. S příslušnými odborníky a ministerstvy proto intenzivně hledáme možnosti legislativní změny, podle níž by závodní okruhy byly nadále posuzovány jako pozemní komunikace s vyšší povolenou hranicí hluku. Jednání se vyvíjejí zdárně, možnost legislativní úpravy je tak reálná,“ řekl.

Dosažení koncensu podle něj také brání nesmiřitelné postoje některých obyvatel mostecké městské části Souš v sousedství areálu autodromu. „Diskuse s řadou sousedů je racionální a posouvá nás kupředu. Uznávají, že autodrom byl vybudován za účelem pořádání závodů, tréninků či testování závodních speciálů. Chápou také, že provoz autodromu s sebou nese zvukový efekt. Bavíme se s nimi o tom, co všechno můžeme udělat proto, abychom hlukovou hladinu ve velké míře snížili. Existuje ale také skupina obyvatel v sousedství, která nás štvavou a pomlouvačnou kampaní proti naší společnosti záměrně a cíleně očerňuje. Odmítají veškeré naše návrhy, podněty či argumenty. Domluvit se s takovými lidmi je prakticky nemožné, neboť jejich cílem je úplné zastavení provozu autodromu,“ konstatoval.

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři