Společnost AUTODROM MOST přijala opatření proti nadměrnému hluku

31.12.2015 10:21

Vedení společnosti AUTODROM MOST přijalo konkrétní opatření, jež by měla v dohledné době snížit hladinu hluku vznikající při závodech, trénincích či testování vozů a motocyklů na okruhu v areálu autodromu. Právě na nadměrný hluk si stěžují obyvatelé mostecké městské části Souš, jejichž domy s autodromem sousedí.

Opatření se týkají přísnějších limitů hluku pro formulové a cestovní vozy, jež stanovila Federace automobilového sportu Autoklubu ČR. Přísnější limity musejí dodržovat i závodníci na motocyklech. „V případě, že stroj stanovenou hranici hluku překročí, bude vyloučen z provozu do doby, než jeho majitel či stáj sjednají nápravu,“ vysvětlil sportovní ředitel společnosti AUTODROM MOST Michal Marek.

Společnost se dále zavázala k pravidelnému individuálnímu měření hluku vybraných strojů při vjezdu na závodní dráhu, jež bude snímat web kamera. Přistoupí i ke statickému měření hluku na hranici pozemku. K tomuto učelu plánuje pořízení dvou speciálních měřicích přístrojů, celkem za více než milion korun.

Jednou za rok, a to v době provozu na závodní dráze, určení pracovníci společně se zástupci města a představiteli spolku Zdraví pro Most změří hladiny hluku ve vybraných oblastech. Výsledné hodnoty  budou sloužit jako podklad ke zpracování dalších případných opatření.

„Expertními firmami si také necháme zpracovat analýzu šíření hluku, z níž by měly vzejít návrhy na snížení jeho hladiny. Například formou výsadby zeleně či vybudování zemního valu ve vhodné lokalitě,“ doplnil Marek.

Snahu o korektní vztahy s obyvateli žijícími poblíž areálu autodromu deklarovalo vedení společnosti také nabídkou celoročního bezplatného vstupu na všechny akce. Této možnosti využilo zatím na 120 lidí.

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři