Tiskové prohlášení společnosti AUTODROM MOST

17.05.2017 11:07

Společnost AUTODROM MOST se důrazně ohrazuje proti lživým tvrzením, jež jsou obsažena v otevřeném dopisu občanského spolku Zdraví pro Most, který poskytl zastupitelům města Mostu a novinářům.

Činíme veškeré kroky, abychom při našich akcích dodržovali hlukové limity, jež jsou stanoveny zákonem. Měříme například hluk motorů vybraných aut či motocyklů při vjezdu na závodní dráhu, řešíme i propustnost trati, tedy stanovujeme maximální počet aut či motocyklů na dráze v určitém čase. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 statutárního města Most o regulaci hlučných činností, kterou zastupitelé města schválili 7. března, však považujeme za nezákonnou. Naši právníci podali podnět ministerstvu vnitra k pozastavení její účinnosti.

Tvrzení, že je „prakticky neustále překračována zákonem stanovená hlučnost“ se nezakládá na pravdě, není ničím podloženo, a je tak pouze snahou spolku Zdraví pro Most očernit společnost AUTODROM MOST v očích veřejnosti i za pomoci lživých informací.

Co se týká údajných „černých staveb“, v současné době jednáme s pracovníky stavebního úřadu Magistrátu st. města Most o nápravě současného stavu. Vznikl tak, že mobilní buňky v našem areálu stavební úřad historicky nepovažoval za stavby, tudíž se na ně nevztahovala povinnost kolaudace. V nedávné době však úředníci zcela změnili názor, buňky zahrnuli do režimu stavby, jehož je kolaudační řízení nezbytnou součástí. Nastalou situaci nyní řešíme.

Areál autodromu je zkolaudován jako zařízení s celoročním provozem, tedy nikoli jen pro několik akcí do roka, jak uvádějí autoři otevřeného dopisu.

Výrazně se ohrazujeme proti nařčení, že inzerujeme možnost jízdy na okruhu bez omezení hlučnosti. Není to pravda, naše klienty důrazně upozorňujeme na nutnost řídit se naším provozním řádem, který dodržování zákonem stanovených maximálních hlukových limitů striktně vyžaduje. Při akcích hladinu hluku u vybraných aut i motocyklů měříme. Při překročení limitu stroj vykážeme z dalších jízd, na dráhu nesmí. Jen v neděli 2. dubna jsme tuto sankci uplatnili u několika vozidel, které jsme následně nevpustili na dráhu.

Pravdivé není ani tvrzení spolku, že naše společnost neučinila žádné konkrétní kroky ve snaze eliminovat v maximální možné míře hluk z areálu autodromu. Nechali jsme vypracovat projekt na první z protihlukových stěn, jejíž umístění vychází z odborných posudků tak, aby byla co nejvíce účinná. Požádali jsme už v lednu o stavební povolení k jejímu vybudování. Do dnešního dne se však stavební úřad Magistrátu st. města Most k této žádosti nevyjádřil. Bez povolení ale žádné práce zahájit nemůžeme, vystavili bychom se tak kolizi se zákonem. S ohledem na snížení hlukové zátěže ale konáme mnohem více. Omezili jsme kalendář závodů či dobu provozu autodromu do 18:00 hodin s výjimkou dvou dnů, kdy ale na dráhu smějí jen neupravené vozy schválené pro silniční provoz s platnou technickou kontrolou a registrační značkou.

Konečně zjevnou nepravdou je také konstatování, že vedení naší společnosti s lidmi v sousedství autodromu nekomunikuje. Předseda představenstva společnosti Josef Zajíček inicioval schůzku se zástupci spolku, která se uskutečnila 19. října 2016 v 11:30 hodin v mostecké restauraci Ressl. Poté, konkrétně 27. října účastníky schůzky vyzval prostřednictvím SMS zprávy z mobilního telefonu k dalšímu setkání. Žádné reakce ze strany spolku se však již nedočkal. Přes výše uvedené je vedení naší společnosti stále připraveno jednat s obyvateli Souše o dalších možnostech snižování hluku. V této souvislosti jsme požádali st. město Most o roli jakéhosi zprostředkovatele takového jednání, neboť zájem členů spolku Zdraví pro Most o konstruktivní debatu po vydání „hlukové“ vyhlášky značně ochabl. Město nás v reakci na naši žádost vyzvalo, aby iniciátorem setkání byla naše společnost. Učiníme tak tedy opětovně a vyčkáme na výsledek naší snahy.

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři