Šéf autodromu členem výboru Asociace center pro výcvik řidičů

16.01.2017 13:30

Generálního ředitele společnosti AUTODROM MOST Jiřího Voloveckého zvolila valná hromada Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR (AČR) členem jejího výkonného výboru. Asociace sdružuje osoby, které jsou vlastníky nebo provozovateli center pro zdokonalovací výcvik řidičů a metodicky řídí a organizuje jejich činnost. Cílem je zajištění kvalitního výcviku řidičů motorových vozidel, příprava a zdokonalování instruktorů, účast při posuzování a přípravě zákonů a dalších právních a souvisejících předpisů, které s fungováním asociace souvisejí.

Valná hromada na svém jednání minulý týden nejprve odvolala stávající výkonný výbor asociace a zvolila nový, tříčlenný. Jeho předsedou se stal prezident AČR Jan Šťovíček, jehož společně s Jiřím Voloveckým doplnil Dalimil Frič.

„Jsem potěšen, že mi zástupci asociace dali důvěru. Jelikož i Autoklub ČR je členem, budeme se snažit práci tohoto uskupení co nejvíce podporovat. Bezpečnost silničního provozu je jedním z našich důležitých pilířů a podpora činnosti výcvikových center, která vede ke zdokonalování právě samotných účastníků silničního provozu, je vlastně základním kamenem bezpečnosti. Budeme se snažit do našich řad přijmout další subjekty, abychom práci asociace co nejvíce zefektivnili,“ uvedl Šťovíček.

V souladu se strategií Autoklubu ČR se činnost Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR v letošním roce zaměří na různorodé projekty a jejich prezentaci, na intenzivnější komunikaci směrem k mezinárodní automobilové federaci FIA a na rozšíření členské základny asociace oslovením stávajících i nově vznikajících vzdělávacích center, jež zatím členy nejsou.

Členskou základnu asociace tvoří v současné době společnost AUTODROM MOST, Autoklub ČR, AUTOKLUB KAROSA, klub v AČR, společnost DEKRA CZ, společnost Autodrom Sosnová, Polygon JIHLAVA-HOSOV a sdružení OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!.

 

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři