Souší projede denně na 2 000 aut, na autodrom odbočí jen desetina z nich

10.08.2016 10:00

Společnost AUTODROM MOST přistoupila k další z analýz, jejichž cílem je zjistit míru zátěže z provozu stejnojmenného areálu pro nejbližší okolí. Spočívá v evidenci vozidel, která denně projedou po silnici ze Souše do Mostu či opačným směrem. Ze sčítání vyplynulo, že na autodrom odbočí zhruba jen desetina z nich.

Spočítat projíždějící vozidla nechala společnost AUTODROM MOST na základě podnětů obyvatel žijících v domech v blízkosti autodromu. Vyjádřili totiž obavu z nadměrného znečišťování vzduchu spalinami z motorů aut či motocyklů, které míří na závodní okruh.

Vozidla externí pracovníci počítali ve všední den, kdy je doprava frekventovanější, a to od sedmé hodiny ranní do páté odpolední. Za tu dobu jich projelo po silnici od Souše do Mostu a zpět 1 881, z toho 200, tedy 10,6 procenta, zajelo na autodrom. Nejvíce zastoupenou skupinou projíždějících vozidel byla osobní auta, následovaly autobusy a nákladní vozy. Motocyklů projelo ve sledovaném období po silnici 16, z nichž do areálu autodromu zamířily dva.

 

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři