Dopravní beseda řidiče z řad seniorů zaujala, nahlédli i do zázemí okruhu

04.10.2019 12:18

Mostecký autodrom navázal ve čtvrtek odpoledne na aktivity zaměřené na bezpečnost silničního provozu další bezplatnou dopravní besedou pro řidiče a řidičky ve věku 65 a více let. V administrativní budově polygonu seniory přivítal hlavní instruktor kurzů bezpečné jízdy Marek Kohoutek. Z jeho úst zazněly důležité rady, jak nejlépe připravit sebe i vozidlo na cestu. Nechybělo ani upozornění na rizika a nástrahy podzimních měsíců a blížící se zimy na silnicích, zejména s důrazem na použití správných pneumatik. Součástí besedy byla také prohlídka obslužných komunikací podél závodního okruhu, boxů a startovní věže autodromu, kde největší zájem vzbudil nedávno modernizovaný dispečink a možnost kochat se výhledem z ochozu věže.

Instruktor se kromě zásad správného sezení za volantem zaměřil na krizové situace a správnou reakci na ně, například jak zvládnout smyk vozu s přední či zadní nápravou nebo jak zastavit na červenou na křižovatce. „Správně je to co nejvíce vpravo, bohužel většina řidičů zastaví uprostřed svého jízdního pruhu. Riskuje tím, že nepozorný řidič za ním nemá prostor na úhybný manévr a narazí do něj. Důležité je to ale i v momentě, kdy se blíží ke křižovatce vůz integrovaného záchranného systému spěchající k nehodě, požáru či živelné pohromě. I jeho řidič potřebuje prostor k bezpečnému projetí,“ vysvětlil Kohoutek.

Za velmi důležitou označil dobrou zdravotní kondici řidiče. Přítomné proto upozornil na povinnou lékařskou prohlídku. „Potvrzení o vyhovujícím zdravotním stavu pak musí mít řidič u sebe ve vozidle. V opačném případě hrozí vysoká pokuta a trestné body,“ upřesnil instruktor.

„Jsem sice celý život profesionální řidič, nyní ale zjišťuji, že se mám pořád co učit. Spoustu jsem toho nevěděl, řadu věcí asi dělal špatně. Mým štěstím bylo, že jsem se do žádné vážné krizové situace na silnici za celou svou kariéru nedostal. Nicméně nyní zvažuji, že se přihlásím do kurzu bezpečné jízdy pro seniory. Určitě pak budu za volantem jistější,“ konstatoval po besedě jeden z jejích účastníků.

Besedy pokračují až do poloviny listopadu, nejbližšími termíny jsou 7. a 16. října od 13.00 do 15:00 hodin a 21. a 24. října od 12:00 do 14:00 hodin. Počet účastníků je omezený, s rezervací termínu by proto nikdo neměl váhat. Přihlášky autodrom přijímá na tel. č. 727 975 873 nebo na e-mailové adrese pribylova@autodrom-most.cz. Více o besedách a termínech zde.

Besedy navazují na bezplatné kurzy bezpečné jízdy celostátního projektu Jedu s dobou, který druhým rokem organizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR. Kurzy pořádá osm center pro zvládání krizových situacích na silnicích v České republice. Jedním z nich je mostecký autodrom. Po teoretické části v učebně se senioři při praktickém výcviku na plochách polygonu s moderními technologiemi učí ve svých autech správně reagovat na nenadálé a nečekané situace, s nimiž se mohou dnes a denně setkat v běžném silničním provozu.

„Účastníky besedy samozřejmě lákáme, aby si kurzy vyzkoušeli. Je to jedinečná příležitost, jak si v bezpečném uzavřeném areálu vyzkoušet reakce své i svého vozu na krizové situace, s nimiž se mohou setkat každý den v běžném provozu. A to zdarma,“ doplnil Kohoutek.

Zájemci o kurz bezpečné jízdy v Mostě se mohou hlásit zde, nejbližším termínem se dvěma kurzy se začátkem od 08:00, respektive 14:00 hodin je neděle 27. října. Maximální počet účastníků v jednom kurzu je 60, instruktoři je rozdělí do skupin po maximálně deseti řidičích. Součástí bezplatného kurzu je i oběd nebo večeře dle výběru ranního či odpoledního termínu. Více informací o projektu Jedu s dobou senioři najdou zde.


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři