Mostecký automotoklub uspořádá besedy s instruktorskou legendou Jiřím Paterou

24.10.2016 16:03

Na besedy zaměřené na bezpečnost v silničním provozu zve zdarma zájemce z řad veřejnosti Automotoklub Most. Povede je legenda mezi instruktory kurzů bezpečné jízdy a bývalý závodní jezdec Jiří Patera, a to v nové výstavní síni AUTO GALLERY společnosti AUTODROM MOST na polygonu. První setkání se uskuteční v pondělí 7. listopadu od 16:00 hodin.

„Zájemce k nám dopravíme mikrobusem od Prioru v centru města a poté zase odvezeme zpět. Nástup u obchodního domu bude v 15:30 hodin, mikrobus o deset minut později nabere případné posluchače také na zastávce MHD u garáží při vjezdu na polygon. Přijet každý může pochopitelně i svým vozem až na polygon, parkování u nás je také bezplatné,“ informovala členka výboru mosteckého automotoklubu a obchodní a marketingová ředitelka autodromu Jana Svobodová.

Jiří Patera seznámí účastníky besed se zásadami bezpečnosti v silničním provozu, s novinkami zákona o provozu na pozemních komunikacích, s elektronickými systémy současných automobilů a poradí samozřejmě také s výběrem vhodných zimních pneumatik. I když jde o vážná a seriózní témata, instruktor je umí podat s nadhledem i humorem sobě vlastním. Výklad navíc zpestří mnoha obrazovými materiály i krátkými filmy.

Součástí besed bude také seznámení se s polygonem, který stále patří svými technologiemi a vybavením k nejmodernějším plochám pro výcvik bezpečné jízdy v Evropě. „Před vlastní besedou všechny její účastníky provezu po plochách polygonu a vysvětlím jim, jak a proč se při výcviku používají. Myslím si, že je to velmi zajímavé. Třeba se nadchnou natolik, že si později některý z našich kurzů vyzkoušejí na vlastní kůži,“ uvedl Patera.

Další termín besedy je pondělí 14. listopadu. „Besedy budou vždy ve stejný čas na stejném místě. Tedy od 16:00 hodin ve výstavní síni AUTO GALLERY,“ upřesnil Patera. Více informací zájemci najdou zde.


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři