Mostečtí radní udělili výjimku z platnosti vyhlášky pro všechny významné akce autodromu

29.03.2019 17:24

Mostečtí radní vyhověli žádosti společnosti AUTODROM MOST o výjimku z platnosti obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností pro významné akce sezony 2019. „Můžeme tak diváky pozvat na všech 13 podstatných závodů a závodních víkendů právě začínající sezony. Jsme rádi, že politici rozhodli racionálně a ve prospěch fanoušků motoristického sportu i ekonomického přínosu města. Právě příjmy pro místní firmy a podnikatele zejména v ubytovacích a stravovacích službách jsou dalším pozitivním efektem přílivu tuzemských i zahraničních návštěvníků do našeho areálu, města Mostu i celého regionu,“ uvedl výkonný ředitel autodromu Ivo Diviš.

Vedení města zároveň deklarovalo, že autodrom považuje za jednu z dominant Mostu. Ve veřejném prohlášení ale vrcholní představitelé města také trvají na dodržování protihlukové vyhlášky, kterou schválili před dvěma lety.

Dodržování vyhlášky podle Diviše de facto znemožňuje podnikání společnosti. „Považujeme ji proto za nezákonnou a podali jsme v této věci žalobu ke správnímu soudu. Naší dominující činností je organizace testování, tréninků a závodních víkendů automobilů a motocyklů, jež skutečně přinášejí jako vedlejší efekt hluk. Je ale na kompetentních správních orgánech, aby posoudily, zda naměřené hodnoty hluku překračují zákonem povolené limity. Činíme veškeré kroky, abychom při našich akcích tyto limity dodržovali. K protihlukovým opatřením přistupujeme koncepčně. Jsou mj. definována v provozním řádu, týkají se provozní doby areálu, druhů akcí i stanovených norem, například tlumivky do výfuků motocyklu a vlastní měření hluku z vozidel na dráze,“ doplnil.

Upozornil zároveň, že zákonem stanovené limity hluku neodpovídají reálnému životu. Dokazuje to například na tabulce serveru eprehledy.cz s hodnotami naměřeného hluku u běžných spotřebičů, jež se každodenně používají v domácnostech. „Hluk při akcích v našem areálu nesmí dlouhodobě překročit 50 decibelů, což je ale hodnota, kterou běžně dosahuje zapnutá pračka, nebo dokonce nevzrušený rozhovor dvou lidí. Osobní auto v běžném provozu pak generuje hluk 70 dB,“ vyjmenoval.

Rozhodnutí mosteckých radních umožní, že bez hrozících sankcí z porušení vyhlášky autodrom může uspořádat od konce března do poloviny října letošního roku všechny naplánované akce (zde).


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři