Na snížení hluku autodrom spolupracuje s krajem i akademiky

09.06.2016 16:59

Společnost AUTODROM MOST nadále intenzivně pracuje na snížení hladiny hluku, který doprovází závody, testování a tréninky zejména na velkém závodním okruhu stejnojmenného areálu. „I přes značný tlak ze strany zákazníku jsme přistoupili k úpravě programu jízd na velkém okruhu. Velmi důležité pro nás je, že se k naší snaze být co nejohleduplnější ke svému okolí připojil s pomocí Ústecký kraj. Z praktického hlediska jsme velmi přivítali i nabídku Českého vysokého učení technického (ČVUT). Odborníci prestižního vzdělávacího institutu vypracují analýzu a návrh účinných protihlukových opatření,“ uvedl generální ředitel společnosti AUTODROM MOST Jiří Volovecký.

Společnost je v úzkém kontaktu se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, který je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. „Na naši žádost ústav měřil po celý den hluk v sobotu 23. dubna, kdy na velkém okruhu závodil maximální možný počet motocyklů. Právě tyto stroje patří k nejhlučnějším. Oslovili jsme obyvatele nejbližšího okolí autodromu, u čtyř rodinných domů pak pracovníci ústavu umístili měřicí zařízení. Výsledky ukázaly, že na dvou místech byla hladina hluku v předepsaných limitech, ve zbylých dvou hluk limity překročil. Právě výsledky měření jsou jedním ze zásadních podkladů pro zpracování analýzy a následného řešení protihlukových opatření,“ vysvětlil Volovecký.

Upozornil, že také firma pomocí zakoupených přístrojů pravidelně měří hluk na autodromu. „V současné době máme dva ruční hlukoměry. Jedním měříme individuálně závodní stroje na vjezdu na závodní dráhu, kam jsme instalovali kontrolní kameru. Zaměstnáváme každý den jednoho brigádníka, který celý den měří jen hluk a kontroluje závodní stroje. Tato kamera je veřejně dostupná on-line na webu. Druhý hlukoměr je umístěn na cílové rovince, kde všichni jedou pod plným plynem. Tam měříme a zaznamenáváme hluk prakticky celý den. Individuálně měříme i průjezdy jednotlivých závodních strojů. Naměřené hodnoty konfrontujeme s měřením na vjezdu na závodní dráhu. Každý změřený stroj dostane nálepku, že splnil limity. Pokud ne, nepustíme ho na závodní dráhu. Z každého dne máme písemné záznamy o tom, kdy jsme koho měřili,“ doplnil Jiří Volovecký.

Opatření budou podle něj velmi nákladná, odhaduje je na několik desítek milionů korun. „Právě i z toho důvodu není možné provádět protihluková opatření bez důkladné odborné analýzy. Vše je třeba důkladně připravit, aby minimalizace hluku byla co nejúčinnější a především dlouhodobá. Platí to v případě efektivní výsadby zeleně, vybudování zemního valu, protihlukových stěn ale i dalších opatření,“ dodal.

Společnost v posledních třech letech výrazně investuje do obnovy a modernizace areálu s cílem nabízet divákům i závodním týmům co nejkvalitnější služby. „Uvědomujeme si, že Mostecko patří z hlediska zaměstnanosti k nejproblémovějším lokalitám v Čechách. Snažíme se být proto co nejvíce prospěšní. Kromě náboru pracovníků jsme dosud zadali více než 90 procent zakázek místním firmám. A v tomto trendu budeme pokračovat. I tak přispíváme ke vzniku nových míst,“ upřesnil ředitel.

Snahu o korektní vztahy s obyvateli žijícími poblíž areálu autodromu deklarovalo vedení společnosti také nabídkou celoročního bezplatného vstupu na všechny akce. Této možnosti využilo zatím na 120 lidí.


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři