Protihluková vyhláška omezující mostecký autodrom je protiprávní, rozhodl krajský úřad

08.11.2017 14:06

Krajský úřad v Ústí nad Labem zrušil 3. listopadu rozhodnutí města Mostu o udělení pokuty společnosti AUTODROM MOST za porušení obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností. Zároveň zastavil správní řízení, které město s provozovatelem autodromu vedlo. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze dále odvolat. I přes vítězství v tomto sporu autodrom nadále pokračuje v aktivitách s cílem co nejvíce omezit šíření hluku do okolních oblastí.

„Krajský úřad potvrdil to, co jsme říkali od samotného začátku. Tedy že vyhláška je nezákonná. Jako podzákonná norma si totiž osobuje právo regulovat činnosti, které jsou řešeny zákonem,“ konstatuje advokát Petr Zach, který autodrom zastupuje.

Kraj se dále ztotožnil s argumentem autodromu, že správní orgán nezajistil objektivní důkazy a akceptoval výpovědi pouze jedné skupiny svědků, a to místních odpůrců autodromu. Konstatoval také, že vyhláška o regulaci hlučných činností se jeví jako účelově zaměřená proti autodromu.

Autodrom byl vybudován v letech 1978 až 1983 v místě bývalého uhelného lomu zcela mimo obytnou zónu. Pozdější výstavbu rodinných domů umožnila teprve změna územního plánu. Majitelé pozemků zakoupených za účelem výstavby domů tedy byli srozuměni se skutečností, že staví v sousedství autodromu, jehož provoz způsobuje hluk.

Podle rozhodnutí krajského úřadu se město při koncipování vyhlášky zaměřilo pouze na hluk vycházející z areálu autodromu, přičemž nebralo v potaz jiné běžné činnosti generující hluk, jako je sekání trávy nebo standardní provoz na pozemních komunikacích. „Takový přístup jsme považovali za diskriminační a je dobře, že si toho všiml také Krajský úřad,“ doplnil Petr Zach.

Předseda představenstva společnosti AUTODROM MOST Josef Zajíček rozhodnutí krajského úřadu vítá. Přislíbil, že nesleví ze zaváděných opatření, která autodrom přijímá ve snaze eliminovat hluk z provozu areálu. „Jde o několik postupných kroků. Týkají se provozní doby areálu, utlumení některých druhů činnosti a zpřísnění dosavadních hlukových norem pro auta a motorky na okruhu. Společně s renomovanými experty hledáme cesty jak snížit hlukovou zátěž a zároveň neohrozit existenci firmy,“ uvedl s tím, že investice do protihlukových opatření si vyžádají desítky milionů korun.

Vyhlášku o regulaci hlučných činností mostečtí zastupitelé schválili začátkem března letošního roku. Město udělilo provozovateli autodromu pokutu ve výši 35 000 korun za to, že v neděli 2. dubna v době od 12:00 do 18:00 hodin údajně rušil část obyvatel žijících v okolí areálu autodromu hluk z vozidel, která se zúčastnila volných jízd na velkém závodním okruhu. Tuto pokutu ovšem ústecký krajský úřad zrušil a řízení zastavil.

Správních řízení za údajné porušení protihlukové vyhlášky město Most se společností AUTODROM MOST zahájilo několik, žádné další řízení není dosud skončeno. „Nepředpokládáme, že by se argumenty odvolacího orgánu při posuzování dalších případů údajného porušení protihlukové vyhlášky měnily. Vzhledem k odůvodnění rozhodnutí by mělo dojít k zastavení i dalších řízení,“ dodal advokát Zach.


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři