Za řidiči z řad seniorů se tým autodromu vypravil do mostecké knihovny

25.10.2019 13:03

Série dopravních besed pro řidiče a řidičky ve věku 65 a více let, které organizuje mostecký autodrom, pokračovala ve čtvrtek odpoledne setkáním se seniory v městské knihovně. Tříčlenný tým v úvodu přítomné upozornil na možnost zúčastnit se bezplatného kurzu bezpečné jízdy, který je součástí projektu Jedu s dobou zaměřeného právě na řidiče-seniory. „To, co nyní probereme teoreticky, si u nás můžete vyzkoušet v praxi na uzavřených plochách polygonu. Jde o jedinečnou možnost seznámit se s limity svého vozu i s vlastní reakcí za volantem při zvládání krizových situací. Pod odborným dohledem nacvičíte zvládání těchto situací,“ upřesnil instruktor kurzů bezpečné jízdy společnosti AUTODROM MOST Marek Kohoutek.

Zájemci o kurz bezpečné jízdy v Mostě se mohou hlásit zde. Nejbližším termínem se dvěma kurzy se začátkem od 08:00, respektive 14:00 hodin je neděle 27. října, poslední dva v letošním roce se uskuteční v neděli 17 listopadu. Maximální počet účastníků v jednom kurzu je 60, instruktoři je rozdělí do skupin po maximálně deseti řidičích. Součástí bezplatného kurzu je i oběd nebo večeře dle zvoleného času. Více informací o projektu Jedu s dobou senioři najdou zde.

Při následné besedě instruktor poradil, jak nejlépe připravit sebe i vozidlo na cestu. Nevynechal ani upozornění na rizika a nástrahy podzimních měsíců a blížící se zimy na silnicích, zejména s důrazem na použití správných pneumatik či mlhových světel. Zaměřil se i na krizové situace a správnou reakci na ně. Zmínil se také o legislativních změnách. „Jedna z nedávno přijatých upravuje řazení vozidel při vytváření takzvané záchranářské uličky. Nyní už je v souladu se západoevropskými zeměmi,“ uvedl.

Jedním z důležitých témat byla i zdravotní kondice řidičů. „První povinná lékařská prohlídka zaměřená na způsobilost řídit vozidlo čeká každého dovršením 65. roku života. Další následuje po třech letech, a poté už každý druhý rok. S případnými omezeními lékař musí seznámit příslušný dopravní odbor magistrátu, jeho pracovníci si pak řidiče zavolají a vystaví mu nový řidičský průkaz, v němž jsou tato omezení zaznamenána,“ vysvětil instruktor. Poté názorně předvedl, ve které části dokladu řidič tyto údaje nalezne.

„Myslím si, že jsem odpovědný řidič, takový pocit má ale asi každý. Na besedě jsem se dozvěděl o pojmu defenzivní jízda, který jsem dosud neznal. A je pravdou, že v některých případech bych za volantem reagoval jinak, než bych podle instruktora měl. I to je pro mě přínosem této besedy. Zvažuji, že pokud bude projekt Jedu s dobou pokračovat i v příštím roce, na jaře se na bezplatný kurz bezpečné jízdy určitě přihlásím,“ uvedl jeden z účastníků besedy.

V městské knihovně v Mostě se uskuteční ještě jedna dopravní beseda, a to v pondělí 11. listopadu od 16:00 hodin. Autodrom besedy pořádá také v administrativní budově polygonu, nejbližšími termíny jsou 30. října, 1., 5. a 6. listopadu, vždy od 12.00 do 14:00 hodin. Jejich součástí je také prohlídka startovní věže u velkého závodního okruhu. Přihlášky autodrom přijímá na tel. č. 727 975 873 nebo na e-mailové adrese pribylova@autodrom-most.cz. Více informací zde.

Besedy navazují právě na projekt Jedu s dobou, který druhým rokem organizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR. Ideou vzdělávacího programu pro širokou aktivní motoristickou veřejnost seniorského věku je navázat na celoživotní zkušenosti řidičů s cílem rozšířit jejich informovanost v oblasti legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s následným ověřením jejich řidičských návyků. V roce 2018 absolvovalo kurz bezpečné jízdy v osmi centrech po celé České republice více než 3500 seniorů.


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři