Nadační fond AUTODROM MOST

Posláním nadačního fondu je sledování potřeb občanů města Mostu a jeho okolí a soustředění podpory na vybrané oblasti. Činnost nadačního fondu se uskutečňuje převážně formou finančních příspěvků, a to především fyzickým osobám a nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit, zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a zkvalitnění života a životní úrovně občanů.

Fond přijímá ke zvážení žádosti zaměřené na:

 • podporu tělovýchovy a sportovních aktivit,
 • podporu ochrany mládeže, vzdělání a zvyšování úrovně vzdělanosti,
 • podporu rozvoje vědy, výzkumu a vývoje,
 • podporu kultury a ochrany kulturních a historických památek a tradic,
 • podporu rozvoje sociální a zdravotní péče a ochrany lidského zdraví,
 • poskytování humanitární, sociální a jiné pomoci,
 • podporu ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • podporu ochrany životního prostředí,
 • podporu komunálních aktivit a projektů rozvoje občanské společnosti.

Žádost o podporu

Postup při podání žádosti:

Žádosti či náměty o finanční dar přijímáme pouze elektronicky prostřednictvím mailové adresy: info@nadacnifondautodrommost.cz

Obsahem Vaší žádosti by měl být:

 • Celé jméno žadatele
 • Název žádosti
 • Bližší popis žádosti
 • Termín projektu
 • Požadovaná částka

Případně přiložte další informační materiály, pokud je to možné a relevantní.

Kontakty:

Nadační fond AUTODROM MOST

Tvrzova 5, 434 01 Most, Czech Republic

+420 476 449 976

info@nadacnifondautodrommost.cz


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři