Nejčastější hříchy za volantem: jezdíme rychle a nevěnujeme se řízení

05.02.2019 14:19
  • Společný průzkum automobilky KIA a společnosti AUTODROM MOST se věnoval vztahu řidičů k bezpečnosti na silnicích
  • Nejčastější hříchy za volantem jsou vysoká rychlost a nevěnování se řízení
  • Za nejvážnější prohřešky považují lidé agresivní jízdu a vybrzďování nebo nevěnování dostatečné pozornosti situaci na silnici
  • Za volantem se nejvíce bojíme ostatních řidičů
  • Nejčastěji nás při řízení rozptyluje mobilní telefon, jídlo, pití a ladění rádia
  • Největší problémy mají řidiči se zvládáním smyku zadní nápravy

Čeští řidiči považují za nejrizikovější chování na silnicích agresivní jízdu a vybrzďování. Za nebezpečné považují rovněž nevěnování dostatečné pozornosti situaci na vozovce a předjíždění v nepřehledné situaci. Přiznávají však, že jejich nejčastějším prohřeškem je právě nevěnování dostatečné pozornosti řízení. Druhým nejčastějším prohřeškem českých řidičů je výrazné překračování maximální povolené rychlosti, ke kterému jsou naopak celkem tolerantní. Vyplývá to ze společného průzkumu společnosti KIA MOTORS CZECH a společnosti AUTODROM MOST zaměřeného na bezpečnost za volantem. Od srpna do prosince loňského roku se jej zúčastnilo 440 absolventů kurzu bezpečné jízdy na mosteckém autodromu.

„S Autodromem Most spolupracujeme dlouhodobě v oblasti bezpečnosti a zlepšování schopnosti řidičů ovládat své auto v neočekávaných situacích. Účastníci kurzů bezpečné jízdy mohou například využít naše vozy KIA Ceed, které jsou známé svojí perfektní ovladatelností a odezvou, což je při dočasné ztrátě kontroly nad vozidlem jeden ze zásadních faktorů pro její zpětné nabytí. Společný průzkum na téma bezpečnosti a chování za volantem je jednou z aktivit, na kterou se chceme do budoucna více zaměřit,“ řekla Kateřina Vaňková, PR Manager společnosti KIA MOTORS CZECH.

„Díky naší široké nabídce kurzů bezpečné jízdy máme zkušenosti s různými typy řidičů, kteří se na českých silnicích pohybují. Setkáváme se s řidiči, jejichž hlavním cílem je odpočet trestných bodů, stejně tak se zájemci, kteří k nám přijíždějí především za zábavou a adrenalinem, či s těmi, kteří chtějí zlepšit své schopnosti a reakce v nepředvídaných situacích. Každému z nich máme co nabídnout. Horkou novinkou je kurz bezpečné jízdy FOR LIFE zaměřený na aspekty jízdy po dálnici a zásady správného poskytnutí první pomoci. Výsledky našeho průzkumu proto můžeme s určitou opatrností zobecnit na všechny české řidiče,“ uvedla ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Více než čtvrtina řidičů označila za nejnebezpečnější jednání agresivní jízdu a vybrzďování. Pro necelou pětinu je nejnebezpečnější chybou nedostatečná pozornost věnovaná řízení a šestina řidičů považuje za nejrizikovější předjíždění v nepřehledné situaci. Češi jsou naopak poměrně tolerantní k výraznému překračování maximální povolené rychlosti (o 20 km/h ve městě a 30 km/h mimo město). Jako nejrizikovější jednání ho označila pouhá čtyři procenta respondentů, za velmi rizikové potom sedm procent dotázaných.

Právě výrazné překračování povolené rychlosti je přitom jedním ze dvou nejčastějších prohřešků, ke kterým se řidiči přiznávají. Toto potvrdila celá čtvrtina dotázaných. Pro účastníky kurzů určených pro odpočet trestných bodů a kurzů zaměřených čistě na ženy šlo přitom o nejběžněji přiznávaný přestupek. Celkově je na prvním místě v četnosti prohřešek nedostatečné věnování pozornosti situaci na vozovce, které za svoji nejčastější chybu označila třetina řidičů. Téměř polovina řidičů přiznala, že jejich pozornost čas od času odvádí mobilní telefon, u více než třetiny jejich pozornost občas snižuje ladění rádia či hudebního přehrávače a téměř třetina rovněž uvedla jako rozptylující faktor jídlo a pití. Šestinu řidičů při řízení rozptyluje alespoň občas péče o děti.

Na otázku, z čeho mají při řízení největší obavy, uvedla většina dotázaných, že z ostatních řidičů. S velkým odstupem následovala vlastní řidičská chyba, kterou uvedla jako největšího strašáka šestina dotázaných. Výjimkou byly respondentky v kurzu určeném přímo ženám, u kterých vítězily obavy z vlastní chyby, stavu vozovky či parkování.

Řidiči odpovídali také na otázku, co pro ně znamená pojem bezpečné auto. Polovina uvedla, že za bezpečné auto považují takové, které dokáže zásahem do řízení zabránit nárazu nebo výrazně zmírnit jeho důsledky. Dvě pětiny řidičů za bezpečné auto považují takové, které je ochrání při samotném nárazu. „V poslední době se často diskutuje o elektronických systémech aktivní bezpečnosti a jejich vnímání ze strany řidičů.

Na tuto otázku se chceme v budoucnu zaměřit podrobněji, ale už nyní je jasné, že tyto systémy jsou ze strany řidičů vnímané jako zásadní přínos k bezpečnosti na silnicích a ochrany posádky,“ doplnila Kateřina Vaňková.

V rámci kurzů bezpečné jízdy řidiči hodnotili rovněž své zkušenosti s extrémními situacemi a svoji schopnost vyrovnat se s nimi. „Ukázalo se, že více než pětina dotázaných považuje za nejobtížněji zvládnutelný smyk zadní nápravy. S odstupem následuje smyk přední nápravy či průjezd kluzkou zatáčkou z kopce. Část respondentů byla také velmi překvapena tím, že se zapůjčený vůz choval jinak, než si představovali. Z toho se dá usuzovat, že řízení vozu, na který řidič není zvyklý, může v některých případech zhoršit jeho reakce na nenadálou situaci,“ upřesnil hlavní instruktor bezpečné jízdy mosteckého autodromu Marek Kohoutek.


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři