Obce byly k uspořádání The Most RALLY vstřícné, patří jim dík

23.05.2017 15:22

Automobilová rally je specifickou sportovní disciplínou, a to vzhledem k místu jejího konání. Zatímco většina odvětví sportu se odehrává v uzavřených prostorách, tedy na stadionech, v halách či specializovaných areálech, rally při rychlostních zkouškách využívá běžné silnice a cesty v otevřené krajině, a to často i komunikace ve městech či obcích. Soutěž tak přímo ovlivňuje život obyvatel takto dotčených lokalit.

Výše uvedené platí i pro závod The Most RALLY #2, který se jako součást Rallysprint série Autoklubu ČR jede v sobotu 3. června. Pořadatel, týmy ani diváci se proto nemohli obejít bez pochopení, tolerance a vstřícnosti obyvatel krušnohorských obcí a vesnic pod ně spadající, konkrétně Perštejna, Údolíčka, Mýtinky, Vykmanova, Ondřejova, Kamenné, Kotliny, Petler, Domašína, Louchova, Hradiště, Nové Vísky, Třebíšky a Výsluní, kudy měřené úseky závodu vedou. Za to jim patří uznání a velký dík.

Pořadatel děkuje i všem partnerům, kteří s přípravou a organizačním zabezpečením mostecké rally pomohli a bez jejichž přičinění by se pořadatel neobešel. Konkrétně Ústeckému kraji a jeho organizacím a institucím, všem složkám integrovaného záchranného systému, tedy Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru ČR a Zdravotnické záchranné službě.

Zvláštní poděkování si pak zaslouží Svaz rally Autoklubu České republiky za metodickou a odbornou pomoc.


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři