Povolená rychlost a přezouvání pneumatik

31.03.2017 16:45

Povolená rychlost

Pravidla silničního provozu se v § 18 zabývají rychlosti jízdy. Uvádějí, že řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 kilometrů za hodinu (km/h), na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km/h a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km/h. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km/h.

Značka Dálnice označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici a nejvyšší povolená rychlost 130 km/h. Značka Dálnice na silnici pro motorová vozidla označuje zároveň konec této silnice.

Nejvyšší dovolená rychlost na silnicích pro motorová vozidla je 110 km/h pro řidiče motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a pro řidiče autobusu. Jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla bez směrově oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše 90 km/h.

Příprava na přezouvání pneumatik

Po zimním období na konci března přichází čas na přezutí pneumatik na letní sadu. Co s těmi zimními? Každopádně je třeba zkontrolovat jejich vzorek. Odborníci doporučují nahradit zimní sadu při dosažení hloubky dezénu 4 milimetry. Zákon však umožňuje používat zimní pneumatiku až do hloubky dezénu 1,6 mm. Já osobně bych sadu zimních pneumatik dojezdil až do hloubky dezénu zhruba 2,5 mm v letním období. Při dešti je však třeba zpomalit, před dlouhou cestou na dovolenou každopádně sadu stávajících pneumatik vyměnit za letní.

Při výměně pneumatik doporučuji přezout na stejnou značku, která byla na novém autě v době jeho pořízení.

S ohledem na ujeté kilometry je správné současně s výměnou pneumatik nechat odborně zkontrolovat brzdovou soustavu, tedy brzdovou kapalinu, destičky a kotouče, dále tlumiče a geometrii podvozku. V každém případě je důležité i amatérsky zkontrolovat stav brzdových destiček. Obecně platí, že minimální tloušťka třecího materiálu musí být zhruba 3 mm.   


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři