Rady experta na bezpečnost silničního provozu Jiřího Patery

21.01.2019 14:05

Jak se chovat vůči vozidlům s právem přednostní jízdy

Pravidla platí na všech typech vozovek, tedy na dálnici, silnici pro motorová vozidla, silnici I. a II. třídy!

Řidiči jsou povinni vytvářet průjezd preventivně již v případě pomalé jízdy. Vytvořené seskupení vozidel s patřičnými bočními i vzdálenostními rozestupy následně musejí zachovat i v případě vzniku kolony stojících vozidel. Při dodržení těchto pravidel jsou možné i nutné drobné změny v postavení vozidel.

Na komunikacích se dvěma jízdními pruhy v jednom směru jízdy řidiči jedoucí v levém pruhu zajíždějí co nejvíce doleva. Řidiči jedoucí v pravém pruhu zajíždějí co nejvíce doprava. Pro zastavení vozidla smějí využít i krajnici.

Na komunikacích se třemi a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy řidiči jedoucí v krajním levém pruhu zajíždějí co nejvíce doleva a řidiči jedoucí v ostatních jízdních pruzích zajíždějí co nejvíce doprava.

Záchranářská ulička tak vzniká mezi levým a ostatními proudy vozidel!

Následující rada není v zákoně, ale uvažujte o jejím respektování. Na komunikacích s jedním jízdním pruhem v každém směru jízdy zajíždějí řidiči co nejvíce ke své straně ve směru jízdy. Pro zastavení vozidla smějí využít i krajnici.

Odkaz na video:

https://www.youtube.com/watch?v=ZUzsdMg1FIU&feature=youtu.be

 

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři