Rady experta na bezpečnost silničního provozu Jiřího Patery

17.12.2018 14:36

Pozor na dálnicích s neomezenou rychlostí!

Záleží na kategorii vašich pneumatik!

V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle (například palubním počítačem). I na dálnici s neomezenou rychlostí, například v Německu, smím jet jen takovou rychlostí, kterou mi umožňují použité pneumatiky. Pokud má můj vůz v osvědčení o registraci vozidla uvedený údaj nejvyšší konstrukční rychlosti například 270 km/h, ale pneumatiky nejvyšší povolenou rychlost jen 160 km/h, nesmím překročit rychlost 160 km/km. V opačném případě mi na německé dálnici hrozí pokuta 200 euro (cca 5 200 Kč).

Jízda na Silvestra

Pozor na opilé chodce

Řidič je povinen snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro chodce i řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem.

Při příjezdu k přechodu pro chodce si ale vždy počínejte opatrně. Při brzdění počítejte s delší brzdnou dráhou vašeho vozidla. Klouže to ale i chodcům. Pomaleji půjdou zejména starší lidé, ti rozveselení alkoholem pak třeba i po čtyřech.

Opilý řidič, veselý vrah

Řidič nesmí požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol nebo užít jinou návykovou látku během jízdy. Nesmí ani řídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Technika bezpečné jízdy

Nezapomeňte na kontrolu tlaku po přezutí v zimních  pneumatikách, ošetření kontaktů akumulátoru, doplnění zimní kapaliny do ostřikovačů, zavazadlový prostor vybavte škrabkou, rozmrazovačem, nemrznoucí kapalinou, rukavicemi, dekou, zimní bundou, sušenkami a pitím.

Nejlepší technikou bezpečné jízdy v období silvestrovské bujarosti je, pokud je to možné, NEJEZDIT! I když se nedopustíte žádného prohřešku, můžete se dostat do problému s nedisciplinovanými řidiči i chodci.

Když už ale vyrazíte na cestu, usmívejte se a za volantem nebuďte netrpěliví.

Předsevzetí řidiče do nového roku: Budu jezdit pozorně, ohleduplně a budu se chovat kamarádsky k ostatním účastníkům silničního provozu.


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři