Školení začínajících řidičů: povinnost a příležitost pro bezpečnější silnice

07.02.2024 08:29

Od začátku roku 2024 vstoupil v platnost zákon č. 271/2023 Sb., kterým došlo k novelizaci zákona o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) a k některým změnám v související legislativě. Jednou z klíčových změn, kterou nový zákon přináší, je povinnost absolvovat školení začínajících řidičů pro ty, kteří ve lhůtě 2 let od udělení řidičského oprávnění spáchali přestupek nebo trestný čin, za který jim bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů.

 

Tato nová povinnost má za cíl zvýšit bezpečnost na silnicích tím, že poskytne příležitost pro zlepšení dovedností a povědomí řidičů o bezpečném chování v provozu. Školení začínajících řidičů poskytuje komplexní přehled o pravidlech bezpečné a defenzivní jízdy, zahrnující také problematiku zranitelných účastníků silničního provozu a vlivu psychického stavu, únavy a užívání návykových látek na schopnosti řídit vozidlo.

 

Podle nového zákona je řidič, který spáchá přestupek a získá 6 bodů v registru řidičů, povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a následně i zmíněné školení. Tento proces je povinný do 3 měsíců od doručení výzvy a nedodržení této lhůty může mít za následek pozbytí řidičského oprávnění. Stejná povinnost platí i pro ty řidiče, kterým byl v souvislosti s přestupkem vysloven zákaz řízení.

 

Školení začínajících řidičů se skládá z teoretické části trvající 1 hodinu a praktické části, která zahrnuje 3 hodiny jízdy v provozu. Po skončení školení následuje hodina vyhodnocení, během které se řeší konkrétní situace, sleduje a hodnotí se reakce řidiče v různých provozních podmínkách.

 

Školení začínajících řidičů je oprávněn provádět provozovatel autoškoly. Cena školení při Autoškole Polygon Most je stanovena na 5.500 Kč včetně DPH a registrace na školení vyžaduje platný výpis z evidenční karty řidiče, který není starší než 30 dní. Zájemci se mohou hlásit na e-mail: pribylova@autodrom-most.cz

 

Zavedení této povinnosti přináší novou odpovědnost pro řidiče, ale zároveň poskytuje možnost pro zlepšení dovedností a vědomostí, což má za cíl vést k bezpečnějšímu provozu na našich silnicích. Školení začínajících řidičů je dalším krokem směrem k zvýšení bezpečnosti na silnicích a k prevenci dopravních nehod.

 

Text: ADM, foto: Unsplash

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři