Tiskové prohlášení

03.09.2019 16:09

Společnost AUTODROM MOST se omlouvá všem dotčeným za chybu, která vznikla při zadání a výrobě předmětů zaměřených na bezpečnost silničního provozu, jež jsou obsahem reflexního batůžku pro všechny žáky 1. tříd základních škol v Ústeckém kraji.

Při výrobě došlo k prohození telefonních čísel složek integrovaného záchranného systému na reflexní šňůrce na krk, a to vlivem chybného přenosu grafických dat při přípravě podkladů do výroby a následného špatného řazení jednotlivých prvků. Výrobce šňůrky si je – společně s námi - chyby, kterou se nepodařilo včas odhalit, vědom. Jde právě jen o šňůrku, na rozvhu hodin jsou čísla uvedena správně.

Jsme společností pořádající motoristické akce a výrazně se angažující v osvětové a preventivní činnosti v oblasti bezpečnosti účastníků silničního provozu, v níž se snažíme jít příkladem. O to více jsme překvapeni, jak snadno osobní chyba jednotlivce může vyústit v takovéto následky.

Uvědomujeme si, že nejvíce ohroženou skupinou při každodenním pohybu po ulicích, který zahrnuje i cestu z domova do školy a zpět, jsou právě děti. Jejich pozornost a soustředění musejí být maximální.

Po dohodě s řediteli škol prvňáčky osobně navštívíme a přivezeme jim nové šňůrky na krk se správnými telefonními čísly záchranných složek. Společně zároveň probereme nejdůležitější pravidla správného chodce a cyklisty. V týmu nebude chybět ani vedoucí instruktor našich kurzů bezpečné jízdy, který má s dopravní výukou dětí bohaté zkušenosti.

V rámci projektu Bezpečná cesta do školy budeme děti a mladé začínající řidiče formou besed a akcí na dopravním hřišti i nadále informovat o veškerých rizicích spojených se silničním provozem s ohledem na jejich maximální bezpečnost.

K financování projektu Bezpečná cesta do školy společnost AUTODROM MOST využila dotace z Fondu Ústeckého kraje, zmíněné šňůrky na krk ovšem nebyly součástí rozpočtu této dotace a autodrom jejich výrobu hradil ze svých vlastních prostředků. „Je to nemilé, ovšem pro mě osobně to není natolik zásadní, protože jsou prohozené pouze symboly, čísla jsou správně. V případě krizové situace jsou složky schopny si s informací poradit. Dnes již navíc řada lidí volá na tísňovou linku 112,“ reagoval náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. 

 

 

 


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři