Ústecký kraj podpořil Czech Truck Prix, akci zařazenou do projektu Rodinné stříbro

23.09.2019 12:30

Jedním z nejdůležitějších partnerů mosteckého autodromu je Ústecký kraj. Krajští zastupitelé schválili i v letošním roce poskytnutí dotace na zabezpečení neprestižnějšího podniku každoročního kalendáře autodromu, jímž je evropský šampionát okruhových tahačů Czech Truck Prix. Truckerské týmy se do Mostu sjely na přelomu srpna a září už posedmadvacáté, odměnou jim byla jedinečná divácká kulisa desetitisíců nadšených fanoušků. Zastupitelé už dříve zařadili Czech Truck Prix do projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, jehož cílem je dlouhodobá podpora nejvýznamnějších aktivit, s nimiž kraj spojil své jméno.

Spolupráce s Ústeckým krajem se zaměřuje jak na akce motoristického sportu pořádané autodromem, tak i na jeho aktivity související s bezpečností silničního provozu či na preventivní a výukové programy pro děti nebo mladé začínající řidiče.

„Velice si přístupu představitelů kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, který opakovaně uděluje Czech Truck Prix svou záštitu, vážíme. Jsme pyšní na to, že zastupitelé zařadili náš nejnavštěvovanější a nejpopulárnější závodní víkend do projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, jehož filozofií je podpora nejvýznamnějších aktivit v regionu. Nejde ale jen o finanční stránku. Cítíme také výraznou morální podporu. Je pro nás velice důležitá a utvrzuje nás v tom, že naše snaha být maximálně prospěšní svému okolí, není marná,“ uvedl výkonný ředitel společnosti AUTODROM MOST Ivo Diviš.

Hejtman Oldřich Bubeníček upozornil, že autodrom, který je symbolem úspěšné rekultivace krajiny poškozené v minulosti těžbou hnědého uhlí, patří k nejvyhledávanějším lokalitám v kraji i celé republice.

„Aktivity autodromu jsou velmi rozmanité, areál je otevřený veřejnosti po celý rok. V nabídce nechybějí ani kulturní a společenské akce či vyžití v dalších sportovních disciplínách než jen motoristických. Zvláštní pozornost si pak zaslouží kurzy bezpečné jízdy, jejichž náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, seniorům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Instruktoři autodromu školí ve zvládání kritických situací i záchranáře, policisty či hasiče. I to je jeden z důležitých aspektů, pro nějž si autodrom naše uznání a podporu právem zaslouží,“ vysvětlil Oldřich Bubeníček.


Další články


Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři